482 49 46
Anasayfa » SAĞLIK BAKANLIĞI İLKYARDIM EĞİTİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI İLKYARDIM EĞİTİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI İLKYARDIM EĞİTİMİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ (R.G. Tarihi ve Sayısı : 24762 ve 22 Mayıs 2002)’nin 16 . maddesi gereğince tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

.

Kanyon OSGB, Sağlık Bakanlığı’nca Ruhsat verilen İlkyardım Eğitim Merkezine bağlı çalışan Sertifikalı İlk yardım Eğitimcileri tarafından yönetmeliğe uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimleri ile fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılmasını, ilk yardım bilgi ve becerisinin bireylere öğretilmesini, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında personel sayılarına göre ilk yardımcı bulundurulma zorunluluğunun giderilmesini ve bu doğrultuda ilk yardım eğitmeni ve ilk yardımcı yetiştirilmesini hedeflemektedir.

 

İlkyardım Eğitimi Konuları

 

1- Genel İlkyardım Bilgileri 
2- Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi 
3- Temel Yaşam Desteği 
4- Kanamalarda İlkyardım 
5- Yaralanmalarda İlkyardım 
6- Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım 
7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım 
8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım 
9- Zehirlenmelerde İlkyardım 
10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım 
11- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım 
12- Boğulmalarda İlkyardım 
13- Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

mevzuat
hesaplama
tehlike sınıfı hesaplama