482 49 46
Anasayfa » İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. maddesi gereği işletmeler nezdinde “Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmesi için işveren İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirir.” denmektedir. Bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden hizmet alarak yerine getirebileceği ifade edilmektedir.

Kanyon OSGB kadrosunda bulunan gerek mesleki mühendislik branşları gerekse de iş güvenliği alanında tecrübeli A,B,C sınıfı uzman kadrosuyla iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında belirgin bir fark yaratmaktadır.Ayrıca bu konuda eğitim kurumu olma avantajını da kullanarak kadrosunda bulunan çalışma arkadaşlarını düzenli olarak mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine de tabi tutarak bu birikimi sizlerin yanına iş yerlerinize taşımayı amaçlamıştır

Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş güvenliği uzmanlarımız 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve  29/12/2012 tarihinde yürürlüğe giren iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İş Güvenliği Uzmanlığı sözleşmesi ile birlikte size sunulacak olan hizmetler:

 • Yıllık iş güvenliği Çalışma Planı hazırlamak,
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlamak.
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimi vermek.
 • İşyerlerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek.
 • İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak.
 • İşveren ve veya vekiline, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • İşyeri ile ilgili Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak.
 • İş Yeri Risk Değerlendirmesi yapmak.
 • İş Yeri Acil Durum Planı hazırlamak.
 • İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak.
 • İş Güvenliği ile İlgili İç Yönetmelik hazırlamak.
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak.
 • İş Yeri Çalışma talimatları hazırlamak.
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek.
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak.
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak.
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek.
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.
mevzuat
hesaplama
tehlike sınıfı hesaplama